• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
   
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  شهرستان فیروزه - دهستان طاغانكوه جنوبي - روستاي توزنده جان عمومي بنا قلعه 03/08/1378 2337 تاريخي - اسلامي فيروزه قلعه توزنده جان 1
  بخش مركزي - روستاي تقي آباد - جاده قدیم نیشابور به سبزوار خصوصي (ورثه سالارمعتمد-گنجي) بنا باغ-كوشك 09/05/1380 4492 قاجاريه فيروزه باغ نشاط (تقي آباد) 2
  شهرستان فیروزه - جنوب غربی روستای همت اباد وقفي بنا آب انبار 12/25/1380 5145 قاجاريه فيروزه آب انبار همت آباد 3
  بخش طاغانكوه - دهستان طاغانركوه جنوبي - روستای شوریاب خصوصي بنا رباط 05/08/1381 5901 قاجاريه فيروزه کاروانسرای شوریاب 4
  بخش مركزي - دهستان فيروزه - روستای حصار نو وقفي بنا آرامگاه 10/10/1381 6738 سلجوقي فيروزه آرامگاه خواجه نبی 5
  بخش مركزي - روستای حسین آباد كمال(خانه مشاهير) عمومي بنا منزل 03/10/1382 8958 اوايل پهلوي اول فيروزه منزل استاد کمال الملک 6
  بخش مركزي -دهستان تحت جلگه - غرب روستاي سرده وقفي بنا قلعه 06/16/1383 11131 قرن 6-8 ه.ق فيروزه قلعه قديمي سرده 7
  بخش تحت جلگه - دهستان بينالود -3 ك . م روستاي كلاته اسدخان دولتي بنا آرامگاه 03/03/1386 19124 قاجاريه فيروزه مقبره كردوخان 8
  بخش مركزي - دهستان تحت جلگه - جنوب غرب روستاي بحرود خصوصي (صفرعلي بهره) بنا يخچال 10/12/1386 20477 قاجاريه فيروزه يخدان بحرود 9
  بخش طاغانكوه - دهستان طاغانكوه شمالي- 2 ك م شمال غربي روستاي مرزان وقفي بنا آرامگاه- مزار 12/27/1386 22293 صفويه فيروزه مزار بابا پير 10
  بخش تحت جلگه- دهستان فيروزه- جنوب شرق روستاي خانلق (28ك .م شمال غربي نيشابور) عمومي بنا حمام 12/27/1387 26268 اواخر قاجاريه فيروزه حمام خانلق 11
    دولتي تپه تپه 06/16/1383 11133 تاريخي -اوايل اسلامي فيروزه تپه يوسف آباد 12
    دولتي تپه تپه 05/24/1385 15879 اسلامي - قرن5-7ه.ق فيروزه تپه گودان حصار 13
    دولتي تپه تپه 05/24/1385 15883 اسلامي - قرن 5-9ه.ق فيروزه تپه چشمه عاشقان 14
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19113 هزاره 2ق.م- قرن 6-4 ه.ق فيروزه تپه نصيرآباد 15
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19116 قرن 4-7 ه.ق فيروزه تپه دهنه حيدري 16
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19120 قرن 4-7 ه.ق فيروزه تپه خزينه 17
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19127 تاريخي فيروزه تپه تنگه عليا 18
    دولتي تپه تپه 05/01/1386 19321 اسلامي - قرن3-7ه.ق فيروزه تپه کلاته محمدجان 19
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20572 هزاره دوم ق .م-قرن 5-7ه.ق فيروزه تپه قلعه دختر 20
    دولتي تپه تپه 09/01/1388 28104 سلجوقي فيروزه تپه بالاخانه 21
    دولتي تپه تپه 09/01/1388 28106 قرون اوليه اسلامي فيروزه تپه گاودزد 22
    دولتي تپه تپه 09/01/1388 28114 قرن 3-6 ه.ق فيروزه تپه هندي 23
    دولتي تپه تپه 09/01/1388 28115 سلجوقي فيروزه تپه فرخار 24
    دولتي تپه تپه 09/01/1388 28116 سلجوقي فيروزه تپه قزقنه 25
    دولتي تپه تپه 11/13/1388 29052 قرون اوليه اسلامي فيروزه تپه حسن 26
    دولتي محوطه محوطه 05/24/1385 15878 قرن 3-7ه.ق فيروزه محوطه ماروس 27
   
   

   
سایر شهرستان ها
ارتباط با ما
شهرستان فیروزه، روستای تقی آباد، باغ تاریخی نشاط
05143522600
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق